Rumunia wycieczka objazdowa “Sekrety Transylwanii”

wycieczka objazdowa po najważniejszych zabytkach Siedmiogrodu w Rumunii z głównym wyjazdem z Krakowa oraz ze zwiedzaniem zamku Drakuli

RUMUNIA WYCIECZKA OBJAZDOWA “SEKRETY TRANSYLWANII” – 6 dni, z wyjazdem z Krakowa.

Możliwość dojazdu z takich miast jak Warszawa, Rzeszów, Dębica, Tarnów, Katowice, Radom, Kielce, Lublin, Łódź, Częstochowa, Piotrków Trybunalski.

Szlak wycieczki:

Alba Iulia, Sybin, Sinaia, Braszów, Bran, Sighisoara, Bazna, Biertan, Kluż, Satu Mare

Program:


1 dzień:
Odjazd autokaru z Krakowa o godz. 19:00. Pozostałe miejscowości wg trasy nr 9 (str. II). 
Przejazd przez Słowację, Węgry do Alba Iulia.

2 dzień:
Przyjazd do Alba Iulia (ok. 720 km), dawnej stolicy Siedmiogrodu. Zwiedzanie – twierdza Alba Carolina, sobór koronacyjny, katedra św. Michała z Kaplicą Królewską. W dalszej kolejności przejazd do Sybina (ok. 75 km),  zwiedzanie – wieża ratuszowa, mały i wielki rynek, Brama i Pasaż Schodów, Most Łgarzy. Obiadokolacja. Nocleg. 

3 dzień:
Śniadanie. Transfer do Sinaia (ok. 190 km), wizyta w zamku Peles, nazywanym „Perłą Karpat”, będącym dawną siedzibą monarchów Rumunii. Następnie przejazd do Braszowa (ok. 50 km), zwiedzanie zabytkowej starówki, mury miejskie z Basztą Tkaczy, Czarny Kościół. Uroczysta regionalna kolacja przy programie folklorystycznym. Nocleg.

4 dzień:
Śniadanie. Przejazd do  Bran (ok. 30 km). Zwiedzanie zamku Drakuli. Następnie przejazd do Sighisoary (ok. 140 km), zwiedzanie – Stare Miasto, …..